[Forsiden]        [Vi tilbyder]        [Galleri]        [Lejebetingelser]        [Levering]        [Priser]        [Kontakt os]

Lejebetingelser

 • Lejer søger for, at pladsen, hvor teltet skal opstilles, er rimelig plan og ryddelig
 • Lejer hjælper med opstilling og skaffer selv de hjælpere, som aftales ved bestilling.
 • Telt m.m. henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, således at lejeren indestår for skader opstået på telt eller andre lejede effekter herunder også skader forvoldt af publikum.
 • Beskadigelse eller fjernede effekter af det lejede erstattes efter regning.
 • Eventuel reetablering af asfalt / fliser samt græsareal påhviler lejer.
 • Telt m.m. skal før nedtagning være rengjort af lejer.
 • Eventuel godkendelse af teltopstilling fra de lokale brandmyndigheder påhviler lejer.
 • Hvis vejrforhold eller anden force majeure gør, at opstillingen forsinkes, kan Tvorup Telt & Serviceudlejning ikke gøres ansvarlig for evt. følger heraf. 

Betaling

 • Pengene kan enten betales kontant eller sættes ind på konto: 8113 -  2094160. 
 • Ved afbestilling inden for 21 dage før udlejningsdatoen, betales 25 % af udlejningsprisen.
 • Ved afbestilling inden for 14 dage før udlejningsdatoen, betales 50 % af udlejningsprisen.
 • Levering og afhentning inden for 10 km er gratis, herefter aftales der pris for levering og afhentning.
 • Alle priser er inkl. moms.